📦
Безкоштовна доставка на будь-яке замовлення

Публічна оферта

Договір-оферта інтернет магазину:

Інтернет магазин "smobile.ua", публікує даний договір, що є публічним договором-офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб про таке:

 1. Предмет договору-оферти.

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується оплатити і прийняти замовлені в інтернет-магазині smobile.ua товари.

 2. Момент укладання договору.

2.1. Текст даного Договору є публічною офертою (Цей документ є публічною офертою і публічним Договором та згідно ст. 633, 641 і гол. 63 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів. Відповідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, звернення , за наданням Послуги є акцептом даної оферти, яка вважається рівносильним укладення Договору на умовах, викладених в оферті. Ви повинні повідомити свої персональні дані і надати їх для вільного використання нашої компанії, в такому випадку Договір буде вважатися укладеним, а наша компанія такою, що прийняла на себе зобов'язання надавати послуги, які визначені в предметі Договору. у разі необхідності договір може бути укладеним у письмовій формі.)

2.2. Факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ у ПРОДАВЦЯ як самостійно, так і через оператора, є беззаперечним прийняттям даного Договору, і ПОКУПЕЦЬ розглядається як особа, яка вступила з інтернет-магазином smobile.ua в договірні відносини.

2.3. Оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ та розрахунку здійснюється шляхом замовлення Покупцем в інтернет-магазині smobile.ua

3. Характеристики ТОВАРУ.

3.1. У зв'язку з різними технічними характеристиками, товар може відрізнятися від представленого на сайті.

3.2. Характеристики і зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися від описаних на сайті.

 4. Ціна ТОВАРУ.

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані національній валюті.

4.2. Загальна сума ЗАМОВЛЕННЯ, яка в деяких випадках (за бажанням покупця) може включати платну доставку.

 5. Оплата ТОВАРУ.

5.2. При безготівковій формі оплати обов'язок ПОКУПЦЯ по сплаті ціни ТОВАРУ вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів у розмірі 100% (ста відсотків) передоплати на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ за реквізитами, зазначені ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЕВІ.

5.3. При безготівковій формі оплати прострочення сплати ПОКУПЦЕМ ціни ТОВАРУ на строк понад 5 (п'ять) днів є істотним порушенням цього договору. У цьому випадку ПРОДАВЕЦЬ вправі в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, повідомивши про це ПОКУПЦЯ.

5.4. ТОВАРИ поставляються ПОКУПЦЕВІ за цінами, найменуванню, у кількості, відповідному рахунку, оплаченої покупцями.

 6. Доставка ТОВАРУ.

6.1. Доставка товару покупцеві здійснюється адресою і в терміни, узгоджені ПОКУПЦЕМ і менеджером ПРОДАВЦЯ при оформленні ЗАМОВЛЕННЯ.

6.2. Приблизна вартість доставки ТОВАРУ визначається менеджером ПРОДАВЦЯ при оформленні замовлення.

6.3. Неявка ПОКУПЦЯ або не вчинення інших необхідних дій для прийняття ТОВАРУ можуть розглядатися ПРОДАВЦЕМ в якості відмови покупця від виконання ДОГОВОРУ.

 7. Гарантії на товар.

7.1. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб

7.2. Гарантійний термін експлуатації на ТОВАР встановлює виробник. Гарантійний термін може зазначатися на упаковці товару.

 8, Права та обов'язки сторін.

8.1.ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується:

8.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію ПОКУПЦЯ і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством.
8.1.2. Надати ПОКУПЦЕВІ можливість отримання безкоштовних телефонних та інших видів консультацій, вказаними на сайті магазина smobile.ua Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з виконанням замовлення.
8.1.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати цей ДОГОВІР в односторонньому порядку до моменту його укладення.

8.2.ПОКУПЕЦЬзобов'язується:

8.2.1. До моменту  укладення ДОГОВОРУ ознайомитися зі змістом договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазина smobile.ua.

8.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адресу електронної пошти) та реквізити для доставки ТОВАРУ.

8.2.3. Прийняти та оплатити ТОВАР в зазначені в цьому договорі термін.

 9. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього ДОГОВОРУ в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством.

9.2. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за доставку ЗАМОВЛЕННЯ, якщо ПОКУПЦЕМ вказано неправильну адресу доставки.

9.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності, якщо очікування ПОКУПЦЯ про споживчі властивості ТОВАРУ виявилися не виправдані.

9.4. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань з доставки ТОВАРУ, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин.

9.5. ПОКУПЕЦЬ, оформляючи ЗАМОВЛЕННЯ, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а так само підтверджує, що до умов цього ДОГОВОРУ ознайомлений і згоден.

9.6. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні СТОРОНАМИ зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, СТОРОНИ мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

 10. Повернення і обмін товару.

10.1. Вимога покупця про обмін або повернення товару підлягає задоволенню, якщо товар не був у споживанні, збережено його споживчі властивості, збережена і не порушена упаковка, збережені документи, що підтверджують факт купівлі цього ТОВАРУ в інтернет-магазині smobile.ua.

10.2. Термін такої вимоги становить 14 (чотирнадцять) днів з моменту передачі товару ПОКУПЦЕВІ.

10.3. ПОКУПЕЦЬ компенсує ПРОДАВЦЕВІ необхідні транспортні витрати, понесені у зв'язку з організацією обміну або повернення ТОВАРУ.

 11. Форс-мажорні обставини.

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань СТОРОНАМИ за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т. П.), Обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т. П.), Заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т. п.). Протягом цього часу СТОРОНИ не мають взаємних претензій, і кожна з СТОРІН приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

 12. Строк дії договору.

12.1. Цей ДОГОВІР набуває чинності з моменту звернення та оформлення ЗАМОВЛЕННЯ в інтернет магазині smobile.ua., і закінчується при повному виконанні зобов'язань СТОРОНАМИ.